images/blagoslov relikviarija sv. Primoža in Felicijana

 

 

V nedeljo, 19. 11. 2006 je med slovesno sveto mašo provincial slovenskih frančiškanov dr. p. Viktor Papež images/blagoslovil obnovljen relikviarij sv. Primoža in Felicijana.

 

 

 /Foto: P. Viktor pokropi relikviarij z images/blagoslovljeno vodo./

 

 

Besedilo images/blagoslova:

  

        Molimo.

        Gospod, sveti Oče,

        sreča svetnikov in veselje mučencev.

        Po vzoru svojega učitelja, tvojega Sina,

        našega Gospoda Jezusa Kristusa,

        sta sveta mučenca Primož in Felicijan

        prelila svojo kri in te izpričala svetega pred ljudmi.  

        Prosimo te, images/blagoslovi nas in ta relikviarij

        v katerega bomo položili kosti svetih bratov.

        Naj nas njegova lepota vzpodbuja,

        da tudi mi, kot sta Primož in Felicijan,

        vsak dan umiramo sebi in vedno bolj živimo tebi.

        Po Kristusu, našem Gospodu.

        Amen.

  

 

/Foto: Po images/blagoslovu je p. Viktor relikvije svetih bratov znova položil v relikviarij./

 

Ob sklepu maše je gvardijanu p. Borisu izročil ključ relikviarija in dejanje pospremil z naslednjimi besedami:

 »V poročilu o mučeništvu sv. Polikarpa je med drugim zapisano: 'Pobrali smo njegove kosti, ki so vredne več od dragih kamnov in čistejše od najčistejšega zlata. Položili smo jih na primeren kraj, kjer nam bo Gospod dovolil, da se zbiramo skupaj, kolikorkrat zmoremo, v zadovoljstvu in veselju in da bi obhajali rojstni dan njegovega mučeništva.' Sveti Hieronim pa nas opominja, da relikvijam mučencev ne izkazujemo božjega češčenja, jih ne molimo, vendar nas navzočnost ostankov svetih mučencev spodbuja in nam pomaga prav moliti njega, za katerega in kateremu so mučenci umrli, Boga samega.

 

/ Foto: P. Viktor izroča ključ relikviarija gvardijanu samostana p. Borisu./

Ob sklepu maše je gvardijanu p. Borisu izročil ključ relikviarija in dejanje pospremil z naslednjimi besedami:

 »V poročilu o mučeništvu sv. Polikarpa je med drugim zapisano: 'Pobrali smo njegove kosti, ki so vredne več od dragih kamnov in čistejše od najčistejšega zlata. Položili smo jih na primeren kraj, kjer nam bo Gospod dovolil, da se zbiramo skupaj, kolikorkrat zmoremo, v zadovoljstvu in veselju in da bi obhajali rojstni dan njegovega mučeništva.' Sveti Hieronim pa nas opominja, da relikvijam mučencev ne izkazujemo božjega češčenja, jih ne molimo, vendar nas navzočnost ostankov svetih mučencev spodbuja in nam pomaga prav moliti njega, za katerega in kateremu so mučenci umrli, Boga samega.

 

/ Foto: P. Viktor izroča ključ relikviarija gvardijanu samostana p. Borisu./

 

Ob tej priložnosti je samostan izdal zgibanko. V njej boste našli več o obeh mučencih in relikvijah ter samem relikviariju. Zgibanko lahko dobite v zakristiji.

Kolofon zgibanke (na zgibanki ni natisnjen) Relikvije sv. Primoža in Felicijana v frančiškanski cerkvi sv Jakoba v Kamniku

 

 

Besedilo: Ignac Navernik

Lektorirala: Marjeta Humar

Fotografije: Ignac Navernik, Saša Dolinšek, Marjan Smerke

Oblikovanje: Mihaela Svetek

Izdal in založil: Frančiškanski samostan Kamnik, zanj p. Boris J. Markež

Tisk: Camera d.o.o., Ljubljana

Kamnik, 2006

 

Kamnik 2006