Pismo generalnega ministra ob prazniku sv. Frančiška 2008

 *Gospod je tako dal meni...*

Dragi bratje,

 letos se vam v spominu smrti našega očeta in brata sv. Frančiška  pridružujemo tako, da skupaj z vami ponovno beremo Oporoko, povzetek  njegovega življenja in njegove evangeljske poklicanosti.  V tem besedilu Frančišek ponovno prehodi svoje življenje v luči pobude  Najvišjega. V njem prepoznamo karizmatično obliko naše osebne in  skupnostne poti v hoji za, ki jo moramo živeti danes, v življenjskem  in kritičnem soočenju z našim časom.

http://www.franciskani.si/?id=272

 

Pismo provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška 2008

 Dragi bratje in sestre,

vsako leto vam za praznik sv. Frančiška, našega ustanovitelja, napišem  nekaj misli kot izraz naše skupne hvaležnosti bratov frančiškanov za  vašo ljubeznivo naklonjenost in pozornost, ki jo na najrazličnejše  načine izkazujete nam, fračiškanom, manjšim bratom sv. Frančiška  Asiškega, ki z veseljem in v preprostosti delujemo na nam zaupanih  pastoralnih postojankah širom Slovenije in tudi izven nje. Z nami se  srečujete pri bogoslužju in molitvi, pri pripravi in obhajanju  zakramentov, pri katehezi za najrazličnejše skupine, na raznih  sestankih in srečanjih, kjer skupno iščemo rešitve in načrtujemo naše  delo; posebno dragocena in spodbudna pa so nam tudi neformalna  srečavanja z vami v naših redovnih skupnostih ali na vaših domovih.

 http://www.franciskani.si/?id=271