VABILO V JEZUSOVO SLUŽBO IN V DRUŽBO

Kar nekaj let je že minilo, ko je Janez zelo želel postati ministrant. Bilo mu je komaj 9 let, pa je moral veliko delati. Bil je doma na kmetiji. Tam dela nikoli ne zmanjka. Prosil je svojega očeta, da bo rad naredil vse, kar mu bo on ukazal, le da bi mu dovolil postati ministrant. Toda oče je ostal neizprosen: »Smo predaleč od cerkve, nič ne bo!« Janezov sklep, da bi rad postal ministrant, ni ugasnil. Začel je prositi mamo, naj ona prosi očeta, da bi mu dovolil priti čim bliže Jezusu. Mama je posredovala tako močno, da je oče sam stopil do gospoda župnika, da bi njegov najstarejši sin Janez postal mašni strežnik.

Dečki in deklice, zdaj ste na vrsti vi. Gotovo tli v vašem srcu iskrica ljubezni do Jezusa. Naj ta iskrica postane ogenj, ki gori v vas za Jezusa, ki se nenehno daruje na naših oltarjih. Vsi, ki obiskujete našo cerkev (klošter v Kamniku), lepo vabljeni v ministrantsko službo. Naj vam povem, da vas bo ta služba oblikovala v srečne ljudi. Skupaj s starši se dogovorite in naredite nov korak na poti vašega življenja. V družbi ministrantov in ministrantk, boste poleg duhovnega pogovora, imeli na razpolago tudi razna igrala, ki bodo zapolnila vaš prosti čas. V nedeljo nasvidenje po vsaki sveti maši.

Dragi starši, opogumite sad vaše ljubezni!

 

Sprejem ministrantov na praznik Sv. Frančiška