Praznik sv. Frančiška - Kamnik

Praznik sv. Frančiška Asiškega, ustanovitelja frančiškanov, minoritov in kapucinov, soustanovitelja sester klaris in ustanovitelja tretjega reda, danes imenovanega Frančiškov svetni red, smo v Kamniku obhajali posebej slovesno. Najprej je provincial slovenskih frančiškanov dr. p. Viktor Papež blagoslovil na novo urejene prostore za ministrante. Nato pa je vodil slovesno sveto mašo med katero so bili mlajši ministranti sprejeti v skupnost ministrantov našega oltarnega občestva. Pri pridigi je p. provincial najprej spomnil na zgled sv. Tarzicija, zavetnika mašnih strežnikov, ki je daroval svoje mlado življenje, ko je nosil obhajilo bolnikom in jetnikom. Nato je nadaljeval: »Lahko ste ponosni, da imate službo v bližini Jezusovega oltarja. To pa od vas zahteva tudi odgovornost, pričevanje in zgled v obnašanju: v šoli, doma, med prijatelji, v cerkvi… Vi ste živa evangeljska knjiga po kateri nas Jezus uči živeti. Vi ste živ tabernakelj. Vi ste živa evharistija, vaše življenje se spreminja v daritev. Ste živa sveča, ki sveti drugim, se razdaja za druge. Vi ste živi zvonček, ki spominja na zbranost, urejenost, da lahko ljudje lažje doživijo lepoto bogoslužja.«

Sledil je sprejem. Najprej so se kandidati za ministrante p. provincialu in zbranemu občestvu posamezno predstavili. P. Viktor je nato vsakemu posebej zastavil tri vprašanja: Ali obljubiš, da boš izvrševal svojo službo v čast evharističnemu Jezusu zvesto in pobožno? Ali se hočeš ravnati po pravilih, ki veljajo za ministrante našega občestva? Ali sprejmeš ministrantsko obleko v znamenje svoje zaobljube? Po izraženi volji, da hoče posamezni to izvrševati, je sledil blagoslov ter izročitev ministrantskih oblek in preobleka. P. provincial je ministrantom predal knjigo, vrčke, zvonec, sveče in križ, ter vsako izročitev pospremil s pomenljivimi besedami. Okrepčani z Gospodovim telesom so po obhajilu vsi ministranti obnovili obljubo zvestobe Bogu in svoji službi.

V večnamenskem prostoru ob cerkvi smo se po maši zadržali v prijetnem klepetu in druženju ob bogato obloženi mizi.

    

 

 

Besedilo in fotografije: Ignac Navernik

 Članek objavljen v: Ministrant, revija za mašne strežnike. 2008 ; 28 (2) : 19.