Maša ob 40. obletnici smrti p. Janeza Žurga

 

V četrtek 5. marca je provincialni minister dr. p. Viktor papež vodil somaševanje ob 40. obletnici smrti p. Janeza Žurga. Somaševanju se je ob domačih p. Pashalu in p. Borisu pridružil še p. Filip iz Nove Štifte, ob asistenci diakona fr. Ambroža. Bogoslužje je s svojim petjem obogatil MePZ sv. Jakoba. P. provincial je v nagovoru najprej opozoril na poudarek iz božje besede o molitvi, ki je sredstvo naše komunikacije z Bogom, pa tudi sredstvo za naše spreobrnjenje, saj od nas zahteva, da se naučimo biti drugačni. Od Boga ne moremo nič zahtevati, lahko ga le prosimo, v veri pa vemo, da nas bo zmeraj uslišal, le da bo način uslišanja takšen, kakšen bo najboljši za nas in za naše bližnje v danem trenutku. Potem je p. provincial povedal še nekaj utrinkov iz osebnih spominov na p. Janeza. Preprost, skromen, umirjen, pobožen, razgledan, široko izobražen, iskan slovenski geolog. V vsem svojem življenju je znal dobro združevati delo in molitev. Ni veliko govoril, bil je bolj molčeč, razmišljajoč. Z malo besedami je znal povedati veliko. Rezbar in knjigovez. Imel sem ga priložnost opazovati pri vezanju knjig, je povedal p. Viktor. Z veliko ljubeznijo, potrpežljivostjo in natančnostjo je staro razpadajočo knjigo rešil pred propadom. Na sprehodih je znal o vsaki travni bilki ali kamnu kaj povedati. Ravno ob prevodu knjige »Iz življenja kamnov« sem se navdušil za svojo maturitetno nalogo, je še povedal p. provincial. Vsak kamen ima svojo življenjsko zgodbo, to je p. Janez skušal povedati, samo znati jo moramo poslušati, razbrati. S svojim življenjem in delom ta Frančiškov sin priča, da si znanost in vera ne nasprotujeta, da lahko duhovnik v sebi združuje poklic znanstvenika in kulturnega delavca. Spada v skupino ljudi za katere velja, da je z njihovo učenostjo in razgledanostjo rasla tudi njihova preprostost in nezahtevnost, njihova bližina z ljudmi in razumevajoč odnos do vsakega človeka. P. Janez je resnični zgled izobraženega, delovnega, preprostega, tihega in veselega frančiškana. Po obhajilu smo prisluhnili odlomku iz zapisov p. Janeza, o njegovih dveh letih študija bogoslovja, ki jih je preživel v Kamniku. V tem letu posvečenem spominu na p. Janeza načrtujemo še izdajo njegovih spominov, nekaj predavanj, ureditev muzeja in odkritje spomenika pred samostanom.

 

Besedilo in fotografije: Ignac Navernik

 

Fotografije: