SLOVENSKO ROMANJE V ASSISI od 25. do 28. aprila 2009. Cena: 222 . Prijave sprejemamo v zakristiji.